Bảng chữ cái Hiragana và Katakana cho người bắt đầu học Tiếng Nhật


Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana và Katakana là loại chữ biểu âm, mỗi chữ biểu thị một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng Nhật! Đây là bước đầu tiên để đọc và viết tiếng Nhật.
Japanese
Giang Dang
02/09/2015
0

Nhận xét