[00117052019] Unit 1 - Language basics


Hi Nhu,
Đây là bài viết về Chủ đề số 1 - Ngôn ngữ cơ bản, thông tin bài học đầu tiên được liệt kê bên dưới, vì đây là lần đầu tiên học nên c ó rất nhiều lỗi, rất mong nhận được sự góp ý của em, thanks.

 • [message]
  • #001-17052019-DNTG
   • Ngày livestream: 17/05/2019
    Thời lượng live: ~ 60 phút
    Đơn vị học: Unit 1
VIDEO LIVE STREAM
KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ SUP

 • [vtab]
  • Content
   • boy - girl - men - man - women - women
  • Grammar
   • pressent continuous (công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết)
    have/has
    plural nouns
    single nouns
  • Xem lại
   • Những từ cần xem lại cách phát âm:
     a girl, is----this, drinking, swim, running, rice, fish
  • Homework
   • Soạn lại trong tập và gửi sup chậm nhất buổi live ngày 20/05/2019.

NỘI DUNG PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

[BÀI TẬP VỀ NHÀ PHẦN 1]GHI CHÚ


English
Giang Dang
19/05/2019
0

Nhận xét