[00202062019] Unit 1 - Language Basics (tt)


Hi Nhu, đây là phần tiếp theo của Unit 1, em check giúp anh nhé.


 • [message]
  • #002-02062019-DNTG
   • Ngày livestream: 02/06/2019
    Thời lượng live: ~90 phút
    Đơn vị học: Unit 1
VIDEO LIVEKIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ SUP
 • [vtab]
  • Grammar
   • Giống bài 0001
    Chia động từ số ít và số nhiều
  • Speaking
   • Chú ý những câm cuối
    Một số âm bị bỏ âm cuối cần chú ý lại:
    Have /v/
    Sandwich
    Plate/t/
    Flowers /s/ /fl/
    Is /s/
    Skirt /t/
    This /s/
    Yêu cầu tra từ điển lại và phát âm lại những vần này

NỘI DUNG PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊNGHI CHÚ
English
Giang Dang
06/06/2019
0

Nhận xét