[00306062019] Unit 1 - Language Basics - end


Hi Nhu, đây là phần tiếp theo của Unit 1 cho đến hết, em check giúp anh nhé.

 • [message]
  • #003-06062019-DNTG
   • Ngày livestream: 06/06/2019
    Thời lượng live: ~40 phút
    Đơn vị học: Unit 1 - end
  VIDEO LIVE


  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ SUP

  NỘI DUNG PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN  GHI CHÚ
  English
  Giang Dang
  06/06/2019
  0

  Nhận xét