Trà Vinh thành lập cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang hơn 40ha


UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, trên diện tích 40 ha.

Theo đó, tỉnh dành khoảng 147 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật từ nay đến năm 2021; trong đó, ngân sách tỉnh 84 tỷ đồng, số tiền còn lại là nguồn vốn kêu gọi đầu tư.
Cụm công nghiệp này hoạt động chủ yếu các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại; chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm thủy sản; sản xuất hàng may mặc; sửa chữa, gia cầm các sản phẩm cơ khí; các ngành công nghiệp hỗ trợ như may công nghiệp, may khẩu trang y tế…
Như vậy, từ tháng 3 đến nay, tỉnh Trà Vinh đã quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp, gồm: Tân Ngại 21,12 ha (huyện Châu Thành), Sa Bình 32,58 ha (thành phố Trà Vinh), Phú Cần 10,5 ha (huyện Tiểu Cần) và Hiệp Mỹ Tây 40 ha (huyện Cầu Ngang) với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 4 cụm công nghiệp này ước khoảng 701 tỷ đồng; trong đó, nguồn sách tỉnh khoảng 356 tỷ đồng, số tiền còn lại tỉnh kêu gọi đầu tư.

KCN Long Đức - Trà Vinh
Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp này do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các địa phương (các huyện và thành phố) làm chủ đầu tư.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 3 khu công nghiệp, gồm: Long Đức 100 ha, Cầu Quan 120 ha và Cổ Chiên 200 ha; trước đó, tỉnh cũng đã công bố quy hoạch thành lập 13 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Theo TinKinhTe
Business
Giang Dang
24/09/2019
0

Nhận xét