Thư mục Fish
Sự phát triển phôi và cá bột

Sự phát triển phôi và cá bột

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI VÀ CÁ BỘT Tinh trùng cá trê c. Giai đoạn phôi nang (blastula) Hinh: giai đoạn hấp thu protein bằng quá trình tiêu h...
Đặc điểm sinh sản cá

Đặc điểm sinh sản cá

CHƯƠNG VI: SINH SẢN CÁ Chuyên đề: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BIỆN PHÁP SẢN XUẤT CÁ GIỐNG Sinh sản là đặc trưng cơ bản của sinh vật (cá) nh...
T

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Dường như là vẫn thế ǝm không trở lại, mãi mãi là như thế ɐnh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...